– Pieni idyllinen kylä alueen koillisreunalla, jota rautatie halkoo

– Rautatien pohjoispuoli teollisuusaluetta