Etusivu » Ajankohtaista » Yleinen » Ylistaron Asemanseudun kyläturvallisuuskyselyn yhteenveto

Ylistaron Asemanseudun kyläturvallisuuskyselyn yhteenveto

Kiitos ahkerasta osallistumisestanne Asemanseudun turvallisuusasioiden kartoitukseen keväällä 2018. Tässä yhteenveto vastauksista. Turvallisuussuunnitelmaa kootaan parhaillaan Asemanseudun yhdistysten toimesta.

Kysely jaettiin n. 250 talouteen, vastauksia tuli 60 kpl, ja vastausprosentiksi saatiin 20 % (mikä on melko hyvä tämäntyyppisessä kyselyssä). Vastauksia saatiin myös jokaisesta kylästä.

Lähes 97% vastaajista koki asuinympäristönsä rauhalliseksi. Turvallisuuden tunne omassa asuinympäristössä koettiin hyväksi tai melko hyväksi, sekä valoisaan että pimeään aikaan. Toki pieniinkin poikkeamiin tässä täytyy suhtautua vakavasti, koska turvallisuuden tunne on kuitenkin tärkeä asia, kun puhutaan omasta kotiympäristöstä!

Teiden peruskuntoon oli tyytyväisiä alle 10 %, ja teiden talvikunnossapitoon oli tyytyväisiä alle 20 % vastaajista. Valaistus oli riittävää 45 % mielestä. Liikenneturvallisuus, kevyen liikenteen väylän puuttuminen, tasoristeykset ja teiden kunto oli myös eniten sanallisia vastauksia saanut aihepiiri. Lisäksi mainittiin mm. leikkipuistot/kentät ja lasten kerhot kehittämisen kohteina.

95 % koki kylän harrastusmahdollisuuksien olevan kaikkien saavutettavissa.

Tulipalon tai tapaturman sattuessa 100 % vastaajista tiesi mihin ottaa yhteyttä, hienoa!!

Puhelimen toimimattomuus, yleinen hätävaroitus, tien yli kaatunut puu, kunnallistekniikan ongelmat, kotitalousavun tarve, kutsutaksin/palveluliikenteen tarve tai naapuriavun tarve taas eivät olleet aivan kaikille selvillä, mihin voisi silloin ottaa yhteyttä.

Kotivaralla olivat poikkeustilanteisiin varautuneet reilu 40 % vastaajista.

Naapuriapua tai osallisuuttaan kyläturvallisuuden vahvistamiseen olivat valmiita antamaan lähes 75 % vastaajista.

Mitä asioille nyt sitten tehdään?

Tämä yhteenveto jaetaan kaikille kyläläisille, että kaikki olisivat tietoisia, että asiaa käsitellään.

Tämän ryhmän työn seurauksena syntyy turvallisuussuunnitelma.

Seuraavaan kalenteriin kootaan turvallisuusohjeet, sekä yleiset, että omaa kylää koskevat.

Tuloksista tiedotetaan esim. yhdistysten verkkosivuilla ja somessa (Facebook)

Turvallisuuspuutteille tehdään suunnitelma, siinä määrin kuin kylän yhdistykset ja toimijat pystyvät asioihin vaikuttamaan!

Kiitos kaikille vastanneille, sekä muuten aktiivista palautetta antaneille!

PS. Aina saa nypätä hihasta, ku asiantynkää tuloo ?