Nykyään Könnintienä tunnettu tie oli aiemmin nimeltään Kyrönkankaantie. Tie oli luonteva ja suora yhteys alueen muiden kievareiden välillä ja oli siten tärkeä sen ajan liikkumistarpeita ajatellen. Metsätaipaleillakin tarvittiin pysähdys- ja lepopaikkoja matkalaisille. Tämän vuoksi aloitti toimintansa mm. Wittingin krouvi. Ilmajoen metsälle, lähelle Hopiavuoren kaivosyritelmiä 1690-luvun alussa perustettu krouvi antoi perustajansa Matti Wittingin mukaan nimen lopulta koko kylälle. Koska kestikievarien väli tälläkin metsäkulmalla oli 2 ½ peninkulmaa, eikä välillä ei ollut yhtään kylää, katsottiin Wittingin krouvihanke käräjillä kannatettavaksi. Tarvitsivathan matkalaiset saunaa, ruokaa ja lepoa, joten Matti sai nyt muodollisesti oikeuden myös väkijuomien tarjoiluun.

Sittemmin krouvista tuli Wittingin kyläkievari, joka mainitaan verotettuna kievarina käräjillä jo keväällä 1757. Kievariksi mielivän talon tuli olla riittävän varakas ja iso, jotta siellä olisi aina kaksi huonetta matkustaville ja lisäksi ruokaa saatavilla. Vuorokaudessa tarjottavat kyytimäärät oli sovittu, samaten hevosten määrät. Ylistarolaisissa kievareissa hevosia piti olla kaksi ja lisäksi saman verran varahevosia. Tarjoukset kilpailutettiin, ja kuntakokous hyväksyi kievarinpitäjäksi yleensä halvimman tarjouksen tehneen. Aina tämäkään ei riittänyt. Vuonna 1879 ei Vittingille tahtonut löytyä riittävän kunnollista miestä kievarinpitäjäksi, vaan oli tyydyttävä väliaikaisratkaisuun. Kestikievarilaitokseen liittyi läheisesti myös postinkulku, joten postitalonpojat nimettiin 2-3 peninkulman välein hoitamaan postinkantoa.

Ylistarossa oli kolme kestikievaria lähes autonomian (1917) loppuun saakka. Wittingin kievari lakkautettiin vuoden 1916 alusta maaherran päätöksellä. Paikka ja nimi eivät ole kansan suussa vieläkään unohtuneet. Talo tunnetaan edelleen Kevari-Vittinkinä. Kievarissa on sittemmin kuvattu mm. Elonkerjuu yhtyeen Elämäntuli -kappaleen musiikkivideo.

Paljon lisää aiheesta löytyy Ylistaron historiatyöryhmän laatimasta Menneitä ja Muistoja historiakirjasarjasta!