Tiiliteollisuudessa tarvittava raaka-aine, eli savi on tehtaan toiminnan aikana tarvinnut käyttöönsä runsaat 20 hehtaaria hyvää viljelysmaata. Nämä savimontut ovat ainoana ulkoisena muistona näkyvissä tiilitehtaan

loistokaudesta. Jonkin verran savimonttuja on nyt koneiden aikakautena ollut mahdollista hyödyntää viljelykäyttöön.

Adolf Bergmanin kaudella toiminta tehtaassa oli tehokasta ja tuloksellista. 1930-luvun pula-aika vaikutti hetkellisesti tuotteiden menekkiä alentavasti. Tehtaan alkuvuosien aikana harjoitetusta kattotiilien teosta luovuttiin. Myöhemmin Ylistaron Tiili Oy:n toiminnan loppuvaiheessa tehtiin

salaojaputkia, mutta se jäi lähinnä kokeiluasteelle.

Ylistaro Tiili Oy:n johtaja oli metodisti ja perustikin Asemalle metodistikirkon, joka sijaitsi Könnintien varrella.

Lisätietoa ja kuvia Tiilitehtaasta on luettavissa Asemanseudun historiatyöryhmän laatimassa Menneitä ja Muistoja –historiakirjasarjassa.